Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Άδειες μητρότητας - Ιδιωτικού τομέα

Καταλαβαίνω την αγωνία και το ψάξιμο που χρειάζεται οπότε σας παραθέτω τι ισχύει με τις άδειες μητρότητας, στον ιδιωτικό τομέα.
Ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γυναικολόγος του ΙΚΑ μπορεί να δώσει αναρρωτικές. Έως 15 ημέρες και εφόσον μέσα στο ίδιο έτος δεν έχετε κάνει χρήση ξανά, χωρίς να περάσετε από επιτροπή. Αν χρειαστείτε περισσότερες ημέρες, θα περάσετε από επιτροπή για γνωμάτευση του προβλήματος.

Άδεια κυοφορίας
56 ημέρες πριν την ΠΗΤ (πιθανή ημερομηνία τοκετού)
Δικαολογητικά που απαιτούνται:

 • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)
 • Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού
 • Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται - Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Φωτοτυπία με τον αριθμό βιβλιαρίου στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, με πρώτο όνομα τη δικαιούχο του επιδόματος
Άδεια λοχείας
63 ημέρες μετά τον τοκετό
Δικαολογητικά που απαιτούνται:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
Άδεια θηλασμού
Δίνεται ως μειωμένο ωράριο μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, με κανονικές αποδοχές.
Την άδεια αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο πατέρας εάν προσκομίσει βεβαίωση η μητέρα από τον εργοδότη της ότι δεν θα κάνει χρήση αυτής.
 • Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές με τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πάντα σε συνεννόηση με τον εργοδότη.Μειωμένο ωράριο για τριάντα μήνες κατά 1 ώρα την ημέρα.
 • Μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα μήνες και για μία ώρα για έξι επιπλέον μήνες.
 • Αλλιώς μπορεί να χορηγηθεί εφ΄ άπαξ σε 3,5 μήνες.
Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας
Οι μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ δικαιούνται την ειδική άδεια προστασία της μητρότητας, διάρκειας έως έξι μηνών. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας τοκετού και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειες. Το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται είναι ίσο με το κατώτατο μισθό.
Δικαολογητικά που απαιτούνται:
 • Βεβαίωση εργοδότη  από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας.
 • Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ.
 • Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.
 • Φωτοτυπία με τον αριθμό βιβλιαρίου στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, με πρώτο όνομα τη δικαιούχο του επιδόματος